Vi i Lövstugan har tänt ett ljus för släkt och vänner som är bortgångna